Wizaż

M A R I A   L U B O W I C K A

Kursy i szkolenia

Studio"WIZAŻ" Maria Lubowicka
01-231 Warszawa; ul. Płocka 4 lok.5
mail: wizaz1@interia.pl
tel.: 602-138-821